Tilmeldingsfrist d. 20 sep. kl. 12.00
Sign up here


Wargaming som Læringsværktøj i Forsvaret


D. 22 sept. kl. 9.00-11.00Seminaret sætter fokus på en rapport om Wargaming som Læringsværktøj i Forsvaret, der udgives af Center for Maritime Operationer under Institut for Militære Operationer. “This is not a game! This is training for war!

I must recommend it to the whole army!”

General Von Muffling 
 

I Forsvaret uddanner vi militære ledere, som skal stå i sidsen for at løse Forsvarets opgaver og føre soldater ind i komplekse og farlige opgaver. Uddannelserne giver det teoretiske fundament til at agere ud fra, og træning og øvelsesvirksomhed skærper færdigheder. Der hvor vores uddannelser kommer til kort, er i udførelse af operationer og tilegnelse af erfaring med de konsekvenser, som beslutninger og handlinger afføder. Wargaming tilbyder en unik mulighed for at opleve konsekvenser uden straf eller skade på materiel eller mennesker og med de rette rammer, så kan vi bruge wargaming til at udvikle syntetiske oplevelser, der tilbyder deltagerne at få erfaringer med beslutningstagen. Wargaming i uddannelserne vil give et spill-over til den operative del af Forsvaret, idet gennemspilninger af scenarier afføder data, som militære stabe og analytikere kan bruge som baggrund for deres beslutningstagen.


Med rapporten ønsker vi at sætte fokus på wargaming som læringsværktøj og samtidig sætte wargaming på dagsorden i hele Forsvaret.


Seminaret introducerer rapportens hovedpointer gennem korte oplæg fra bidragsyderne og afsluttes med en perspektivering til wargaming blandt nogle af Danmarks allierede. 

Program

Program

09:00 - 09:05

Lead in

Chefen for institut for Militære Operationer OB Thomas Funch Pedersen

09:05 - 09:10

Intro

Chefen for Center for Maritime Operationer OK Johannes Kidmose

09:10 - 09:20

Historisk gennemgang af wargaming

Sagsbehandler ved Institut for strategi og krigsstudier MJ Kristian Lindhardt

09:20 - 09:35

Wargaming som Læringsaktivitet

Sagsbehandler ved Forsvarsakademiets Uddannelsescenter Fuldmægtig Victoria Grønning Iverssøn

09:35 - 09:45

Gamedesign og spiltyper

Wargamer ved Center for Maritime Operationer Mark Lillelund Jørgensen

09:45 - 10:00

PAUSE

10:00 - 10:10

Implementering af wargaming i eksisterende uddannelser

Sagsbehandler ved Center for Maritime Operationer KL Morten Gall Jørgensen

10:10 - 10:20

Wargaming in Sweden

Head of Wargamning Section at the Swedish Defence University Staffan Granberg

10:20 - 10:30

Bruk av krigsspill i taktikkundervisning for spesialistbefal og kadetter

Teacher, Maritime Operations at NDUC Commander Steffen Berge Øverland

10:30 - 10:40

Outro

Chefen for Center for Maritime Operationer OK Johannes Kidmose

10:40 - 11:00

Spørgerunde

Tilmeldingsfrist d. 20 sep. kl. 12.00
Sign up here